Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Muriel Targnion

4 resultaten

5-41 Muriel Targnion (PS) 17/2/2011
  het behoud van de diensten gemeenschapswachten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
5-154 Muriel Targnion (PS) 18/5/2011
  de toekomst van de spoorweginfrastructuur in BelgiŽ
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-164 Muriel Targnion (PS) 19/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-935
5-788 Muriel Targnion (PS) 16/1/2013
  het toekennen van het leefloon aan nieuwe migranten op voorwaarde dat ze Frans leren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken