Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Filip Anthuenis

8 resultaten

4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 7/11/2007
  artikelen in de Vreemdelingenwet die verwijzen naar bijzondere maatregelen opgenomen in “Internationale Verdragen”
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-57
4-29 Filip Anthuenis (Open Vld) 26/11/2007
  de blijvende toepasbaarheid van gemeentelijke administratieve sancties op overlast op het gebied van openbare reinheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-58 Filip Anthuenis (Open Vld) 18/12/2007
  de nakende inwerkingtreding van Schengen 2
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-122 Filip Anthuenis (Open Vld) 31/1/2008
  de beslissing niet langer de mogelijkheid te laten om voor een jongen of meisje te kiezen in het kader van een adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-186 Filip Anthuenis (Open Vld) 6/3/2008
  de financiering en statistieken van het REAB-programma en de reďntegratiefondsen
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-390 Filip Anthuenis (Open Vld) 26/6/2008
  het gebruik van de fondsen voor vrijwillige terugkeer van asielzoekers (REAB)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-458 Filip Anthuenis (Open Vld) 12/11/2008
  het afschaffen door de NMBS van de mogelijkheid om internationale reisbiljetten te kopen in een meerderheid van stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-529 Filip Anthuenis (Open Vld) 16/12/2008
  de verlaagde BTW van 6 % op afbraak en heropouw van woningen
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken