Mondelinge vraag nr. 3-1481

3-1481 Sabine de Bethune (CD&V) 29/3/2007
  de subsidiaire bescherming voor Afghaanse vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2253