Mondelinge vraag nr. 3-135

3-135 Sabine de Bethune (CD&V) 8/1/2004
  de financiering van de projecten ter versterking van de privé-sector in landen met lage inkomens
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-112