Mondelinge vraag nr. 2-717

2-717 Anne-Marie Lizin (PS) 11/10/2001
  commandant Massoud
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-570