Mondelinge vraag nr. 2-530

2-530 Anne-Marie Lizin (PS) 8/3/2001
  de coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-398