Mondelinge vraag nr. 2-1260

2-1260 Anne-Marie Lizin (PS) 26/2/2003
  de dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-977