Mondelinge vraag nr. 2-1010

2-1010 Anne-Marie Lizin (PS) 12/6/2002
  zijn reis naar Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwijzing naar een latere vraag : vraag om uitleg 2-824