Register betreffende "bestrijding" (Legislatuur 2019-....)

Non-descriptoren : amnestie (incivisme)
collaboratie (incivisme)
epuratie
incivisme
oorlog (repressie W.O.II)
repressie
repressie (incivisme)
sekwester
tweede wereldoorlog (amnestie)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-623
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   dossier afgesloten
SV 7-624
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-703
Hongkong - Wetgevende verkiezingen - Oppositiepartijen - Arrestaties van verantwoordelijken - Vrijlating - Respecteren van de mensenrechten - Actie van de Europese Unie (7-955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-955
Zweite Weltkrieg - Öffnung der Archive - «Säuberung» Tweede Wereldoorlog - Opening van de archieven - «Repressie» (7-1290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1290
Zweite Weltkrieg - Öffnung der Archive - «Säuberung» Tweede Wereldoorlog - Opening van de archieven - «Repressie» (7-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1291
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999