Register betreffende "religieuze sekte" (Legislatuur 2007-2010)

Non-descriptoren : esoterie
esoterisme
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
sekte
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties      
  Verslagen
   2005-2006
4-3
p. 17 4-3 p. 17 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties - Aantal informatieaanvragen - Uitblijven van klachten - Beleidsoplossingen (4-6509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6509
  SV 4-6509
Sekten en godsdienstvrijheid (Huiszoeking in een sikhtempel - Erkenning van godsdiensten - Juridische definitie van godsdienst en van sekte) (4-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 49-52 4-57 p. 49-52 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (4-329)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Guy Swennen
4-329/1
p. 1-5 4-329/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313] met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten) (4-333)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Guy Swennen
4-333/1
p. 1-17 4-333/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (4-150)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-150/1
p. 1-4 4-150/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen (Voorstel in het verlengde van de conclusies van het verslag van 1997 van de Onderzoekscommissie over de sekten) (4-367)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-367/1
p. 1-3 4-367/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999