Register betreffende "religieuze sekte" (Legislatuur 1995-1999)

Non-descriptoren : esoterie
esoterisme
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
sekte
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bestrijding van sektes ("Het Werk")      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 998 1-20 p. 998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1929-1930 1-39 p. 1929-1930 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731-1732 1-35 p. 1731-1732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1931-1932 1-39 p. 1931-1932 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de sekte-enquêtecommissie      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2969-2971 1-109 p. 2969-2971 (PDF)
De verontruste familieleden van verdwenen kinderen en jongeren van wie geweten is dat zij contacten hadden met leden van in België of in het buitenland actief zijnde sekten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153-154 1-7 p. 153-154 (PDF)
Omstreden activiteiten van de vzw Scientology Church (beschouwd als secte) - Drugspreventievoordrachten in lagere scholen - Samenwerking van de rijkswacht en de gemeentebesturen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 351 1-8 p. 351 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 748-749 1-15 p. 748-749 (PDF)
Sekten - Ecoovie-onderzoek en metro in Djakarta (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2399 1-48 p. 2399 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2468 1-49 p. 2468 (PDF)
Sekten - Ecoovie-onderzoek en metro in Djakarta (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2478-2479 1-49 p. 2478-2479 (PDF)
Sekten die zich op kinderen richten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500-1501 1-31 p. 1500-1501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1829-1830 1-37 p. 1829-1830 (PDF)
Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het verzamelen van informatie over de problematiek van de sekten      
  Over de inoverwegingneming (Instelling van een commissie in de Kamer die dezelfde problematiek behandelt)
1-27
p. 601 1-27 p. 601 (PDF)
Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het verzamelen van informatie over de problematiek van de sekten (1-264)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-264/1
p. 1-5 1-264/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel (1-965)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-965/1
p. 1 1-965/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat
1-965/2
p. 1 1-965/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-187
p. 5431 1-187 p. 5431 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 40 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
   Sekten
1-758/6
p. 2-3 1-758/6 p. 2-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999