Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verhofstadt Guy" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer Guy Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Guy Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-4
p. 5-6 4-4 p. 5-6 (PDF)
Bilderbergconferentie - Deelname van prins Filip - Aftoetsing inbreng bij een regeringslid (4-22)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-22
De aanwezigheid van kerncapaciteit op de basis van Kleine Brogel (4-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-14
p. 8-10 4-14 p. 8-10 (PDF)
De bekendmaking door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding van de identiteit van personen die zijn veroordeeld wegens overtreding van de wet van 30 juli 1981 (4-97)      
  Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integraite
4-14
p. 22-23 4-14 p. 22-23 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Brandstofprijzen en prijs van de basisbehoeften - Studie, besteld bij de Nationale Bank, die een vergelijking moet maken met andere Europese landen) (4-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 15-17 4-13 p. 15-17 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Studie besteld bij de Nationale Bank - Verbetering van de koopkracht) (4-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-17
p. 10-12 4-17 p. 10-12 (PDF)
De onderscheppingsprocedure van verdachte luchtvaartuigen (Terroristische dreiging - Burgervliegtuig dat zich naar een mogelijk gevaarlijk doelwit begeeft - Renegadeprocedure) (4-126)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-15
p. 38-39 4-15 p. 38-39 (PDF)
De ondertekening van het zogenaamde Hervormingsverdrag van de Europese Unie door BelgiŽ (Valt dit onder het begrip lopende zaken ?) (4-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 6-7 4-4 COM p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Guy Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-190
Het invoeren van strengere regels voor advocatenopdrachten van de overheid (Overheidsopdrachten) (4-139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 33-35 4-16 p. 33-35 (PDF)
Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof (4-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-230
Ontslag van senatoren (2007-2008)      
  de heer Guy Verhofstadt (Vervangen door de heer Roland Duchatelet)
4-22
p. 4 4-22 p. 4 (PDF)
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-177
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  4-10
p. 5-10 4-10 p. 5-10 (PDF)
  Actieplan voor de strafuitvoering en de overbevolking van de gevangenissen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Behoud van de koopkracht - Verhoging van de laagste uitkeringen - Pensioenen - Belastingverlagingen gericht op de lage en gemiddelde lonen - Beperking van de prijsstijgingen - Energieprijs - Uitbreiding stookoliefonds
4-10
p. 5-6 4-10 p. 5-6 (PDF)
  Beleid inzake gezondheidszorg - Uitvoering van het Medicomutakkoord, verbetering van de behandeling van chronische zieken en uitbreiding van de maximumfactuur - Plan van kankerbestrijding
4-10
p. 6 4-10 p. 6 (PDF)
  Belgische deelname aan het civiel en politioneel crisisbeheer in Kosovo
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Beveiliging van gevangenissen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Bevordering van de ploegenarbeid en van de kenniseconomie - KMO's - Sociaal statuut zelfstandigen
4-10
p. 6 4-10 p. 6 (PDF)
  Bouw van een penitentiair centrum voor jeugddelinquenten
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Bouw van twee instellingen voor geÔnterneerden
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  EU-Lentetop 2008 : Belgisch pleidooi voor een sterke sociale dimensie, respect voor het leefmilieu en versterking van de competitiviteit van de Europese economie
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Energiebeleid : koopkrachtmaatregelen, verzekerde bevoorrading, verhoging van de concurrentie op de energiemarkt - Klimaatbeleid : doelstellingen van het tweede Kyotoallocatieplan, streefcijfers voor hernieuwbare energiebronnen, CO2-quota
4-10
p. 6-7 4-10 p. 6-7 (PDF)
  Hervorming van de Federale Staat - Werkgroep Octopus, samengesteld uit 12 leden komende uit de grote politieke fracties en uit de voorzitters van Kamer en Senaat
4-10
p. 8-9 4-10 p. 8-9 (PDF)
  Mobiliteit : nieuwe beheersovereenkomsten met de NMBS, verkeersveiligheid, consolidatie van het samenwerkingsakkoord Beliris voor wat betreft Brussel-Hoofdstad
4-10
p. 6-7 4-10 p. 6-7 (PDF)
  Modernisering van de dienstverlening van de overheid - Administratieve vereenvoudiging - Waarborgen van de continuÔteit van de dienstverlening aan de burgers
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Nationaal veiligheidsplan 2008-2011
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Ontwikkeling van initiatieven voor opsluiting in gesloten centra van gezinnen met kinderen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-norm
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Op gang trekken van een actieve communicatiestrategie over BelgiŽ in het buitenland
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Opstellen van de Rijksbegroting 2008 - Stabiliteitspact - Budgettair evenwicht - Vermindering van de overheidsschuld
4-10
p. 5 4-10 p. 5 (PDF)
  Ratificatie van het Verdrag van Lissabon
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Strijd tegen de achterstand in gerechtszaken
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Terrorismebestrijding - Dreiging inzake aanslagen in BelgiŽ - Mogelijke ontsnappingsplannen van terrorist Trabelsi
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Uitvoering van de wet op de civiele veiligheid
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Uitvoering van de wet op de gemeenschapswachten
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Veiligheidsbeleid
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Versterking van de capaciteiten van de EU op het internationale toneel
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Versterking van de toegang tot justitie via uitwerking van een eenheidsloket voor juridische bijstand en rechtsbijstand
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Werkgelegenheidsbeleid - Arbeidsmarktbeleid : verhoging van de tewerkstellingsgraad en van de mobiliteit - Bevordering van de opleiding van werkzoekenden - Laten aansluiten van aanbod en vraag naar werk - Strijd tegen werkloosheidsvallen - Vermindering van de arbeidskost, vnl. van de lage lonen - Generatiepact
4-10
p. 6 4-10 p. 6 (PDF)
SubsidiŽring - Programmaís van de Europese Unie - Energie en leefmilieu - Europese organisaties verbonden met Prins Laurent (Toezicht) (4-23)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-23
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-409
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999