Voorstellen van Peter Van Rompuy (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-121 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
20/11/2019
S. 7-167 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van Belgiė 11/6/2020
S. 7-209 Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden 9/12/2020

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014