Zeventig jaar geleden werd de basis van de Europese Unie gelegd. Het was het begin van een uniek project dat ons vrede en welvaart heeft gebracht. Echter, de COVID-19-pandemie heeft de Europese Unie als nooit tevoren op de proef gesteld. Uit deze crisis kan en moet Europa lessen trekken.

Het moment is dan ook gekomen om samen na te denken over onze Unie, de uitdagingen waar wij voor staan, en de toekomst waaraan wij willen bouwen.

De Conferentie over de toekomst van Europa biedt de ruimte daarvoor. Alle Europese burgers worden opgeroepen om daaraan deel te nemen en hun mening te geven over wat zij van de Europese Unie verwachten.

In deze rubriek vindt u een overzicht van de activiteiten van de Senaat over de Conferentie.
Meer informatie over de Conferentie zelf, over hoe u kan deelnemen, welke thema's aan bod komen en welke evenementen georganiseerd worden, vindt u hier.
Wie vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft, kan deze steeds doorgeven via COFE@senate.be.

Conference on the futur of Europe

Eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Op zaterdag 19 juni 2021 vond in Straatsburg de eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats.

19/06/2021

Conference on the futur of Europe

Senaatsvertegenwoordigers bij de Conferentie over de toekomst van Europa

De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie werden uitgenodigd om elk vier vertegenwoordigers naar de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa te sturen.

15/06/2021

de Europese vlag

Europadag

Op 9 mei, Europadag, wordt de Europese Unie gevierd. Het is een dag in het teken van vrijheid en openheid. Graag willen de Voorzitsters van Senaat en Kamer alle burgers oproepen om mee vorm te geven aan hun eigen toekomst en de toekomst van Europa als geheel.

9/05/2021

muurschildering The Future is Europe

Burgerparticipatie in de Conferentie over de toekomst van Europa

Op maandag 19 april 2021 werd het startschot gegeven voor het meertalige digitale platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Daarbij worden alle EU-burgers uitgenodigd om mee vorm te geven aan hun eigen toekomst en de toekomst van Europa als geheel.

19/04/2021

Dubravka Šuica

Gedachtewisseling met eurocommissaris Šuica over de Conferentie over de toekomst van Europa

Op 16 maart 2021 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met mevrouw Dubravka Šuica, ondervoorzitster van de Europese Commissie, belast met Democratie en Demografie, over de Conferentie over de toekomst van Europa.

16/03/2021

naar de Conferentie over de toekomst van Europa