COMCIVITAS neemt aanbevelingen aan inzake burgerparticipatie

31/05/2021

Op maandag 31 mei 2021 werd in de Commissie voor Democratische Vernieuwing en Burgerschap gestemd over het informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving. Het dossier nr. 7-117 is te raadplegen op de website.

In totaal werden 62 vaststellingen geformuleerd die leidden naar 57 aanbevelingen aangaande:

Het geheel van de vaststellingen werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen. Het geheel van de aanbevelingen werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

Het informatieverslag zal op vrijdag 18 juni 2021 worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Senaat.

De vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMCIVITAS neemt aanbevelingen aan inzake burgerparticipatie