Koningsdag anno 2020 in een 'corona'-jasje

Dit jaar vieren de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, vanwege de uitzonderlijke sanitaire omstandigheden, Koningsdag op een digitale manier. Daarom stuurden we Annabelle op pad langs alle provincies van ons land om te horen hoe onze burgers de vorige lockdown beleefden. We kunnen allemaal leren uit de ervaringen en de tips van anderen hoe we de huidige situatie zo goed mogelijk kunnen doorstaan. We beleven harde tijden, maar samen blijven we hoopvol.
Het spreekt voor zich dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat zich met dubbel zoveel enthousiasme zullen inzetten voor de organisatie van de editie 2021 van Koningsdag in het Paleis der Natie.

 

De Belgen en Corona: de moeilijkheden

De Belgen en Corona: de oplossingen

De Belgen en Corona: de lessen

Onze Voorzitster, Stephanie D'Hose, maakt ook graag van de
gelegenheid gebruik om een korte boodschap met u te delen

Koningsdag, wat is dat?

Sinds 1886 wordt de regerende Koning der Belgen op 15 november gevierd. In de Germaanse liturgische kalender is deze datum immers de feestdag van de Heilige Leopold, de voornaam van de eerste twee koningen en de vierde koning. Het was nooit de bedoeling een persoonlijkheidscultus in het leven te roepen, maar eerder hulde te brengen aan de monarchie als instelling van ons land. Tijdens het regentschap van Prins Karel (1944-1950) had men het over het Feest van de Dynastie.

Bij deze gelegenheid wordt ter ere van de Koning een Te Deum gezongen in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en in enkele andere steden van het land. De Koninklijke Familie, traditioneel zonder het vorstenpaar zelf, woont deze viering bij die georganiseerd wordt door de religieuze autoriteiten. Ook regeringsleden en vertegenwoordigers van de verschillende erkende godsdiensten zijn hierop aanwezig.

Art. 36 - De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volks­vertegen­woordigers en de Senaat.
Art. 37 - De federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is ge­regeld, berust bij de Koning.

Sinds 2001 wordt in het Paleis der Natie ook een burgerlijke plechtigheid georganiseerd door de Kamer van volks­vertegen­woordigers, de Senaat en de federale regering. Dit evenement, waarbij elk jaar een ander maatschappelijk thema centraal staat, brengt hulde aan de dubbele hoedanigheid van de Koning: hij behoort zowel tot de federale wetgevende macht (artikel 36 van de Grondwet) als tot de uitvoerende macht (artikel 37 van de Grondwet).

Traditiegetrouw ontvangen de Kamer- en de Senaatsvoorzitters de Leden van de Koninklijke Familie op 15 november in het bijzijn van de autoriteiten van het land en van een honderdtal burgers die door hun provincie of in geval van Brussel door de Brusselse autoriteiten worden uitgekozen om deel te nemen aan het evenement. Ook wordt tijdens de plechtigheid een beroep gedaan op musici om het Europees Volkslied en de Brabanšonne te brengen. Leerlingen van provinciale hotelscholen en tuinbouwscholen zorgen voor de receptie met streekproducten en voor de nodige bloemendecoratie.

Reportages van de vorige edities van het Koningsfeest

2019

2018

2017