Donderdag 6 maart 2008

Verdrag van Lissabon in de Senaat aangenomen met 48 stemmen op 57


Als eerste Belgische parlementaire assemblee heeft de Senaat vandaag het wetsontwerp over het Verdrag van Lissabon aangenomen met 48 stemmen voor, 8 tegen (VB en FN) en 1 onthouding (LDD). Dinsdag was de tekst reeds unaniem aangenomen in de commissie Buitenlandse betrekkingen van de Senaat.

Zoals bepaald in artikel 75, 3de lid, van de Grondwet worden de wetsontwerpen houdende instemming met verdragen ingediend in de Senaat en vervolgens overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Concreet wordt de tekst wellicht binnen twee weken in de Kamer behandeld. Daarna volgen de deelstaatparlementen (art. 167 van de Grondwet).

Wetgevingsdossier 4-568


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :