Woord vooraf

NIEUWE Politieke Cultuur, openheid en openbaarheid van bestuur zijn aan de orde van de dag. Voorlichting in één richting is onvoldoende, omdat uw mening daarbij niet wordt gevraagd. Steeds luider weerklinkt echter de roep naar betere communicatie, naar een dialoog met de burger.

Ik ben verheugd u met dit tijdschrift het meest klassieke onderdeel van ons communicatiebeleid te mogen voorstellen.

Natuurlijk staan in ons blad de werkzaamheden van de Senaat centraal.

In dit nummer wordt bij voorbeeld ingegaan op de behandeling van het delicate probleem van de parlementaire onschendbaarheid. Verder verneemt u hoe de Senaat de wetgeving verfijnt en hoe hij reageert op de Witte Mars.

Maar er is meer.

Wij willen van u vernemen wat u in het maatschappelijke leven van de politici verwacht.

Wij willen van u horen of de wetten die wij stemmen, beantwoorden aan uw verwachtingen.

Wij willen van u weten of wij de regering voldoende controleren en of de regering genoeg rekening houdt met onze opmerkingen.

Tegelijk met het tijdschrift starten wij daarom met een gratis groene fax en een interactieve website op Internet. Natuurlijk kunt u ook gewoon een brief posten.

Wij zorgen voor een antwoord op uw vragen, opmerkingen en kritiek of leggen het door u gestelde probleem voor aan een senator, een politieke fractie of zelfs een Senaatscommissie.

De Senaat kiest resoluut voor een oprechte dialoog en nodigt u uit om aan politiek te doen !

Frank Swaelen,

Voorzitter


Texte franšais


Opmerkingen voor de webmaster