Stemming holebi-adoptie

Het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (dossier 3-1460 - voorlopig verslag) werd op 20 april 2006 door het Senaatsplenum aangenomen bij 34 stemmen voor, 33 stemmen tegen en 2 onthoudingen.


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :