S. 3-1460 Dossierfiche K. 51-664

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken
Guy Swennen  

ongehuwd samenleven
seksuele minderheid
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-664/1 Wetsvoorstel 7/1/2004
K. 51-664/2 Amendementen 1/6/2005
K. 51-664/3 Amendementen 7/6/2005
K. 51-664/4 Amendementen 4/7/2005
K. 51-664/5 Amendementen 6/7/2005
K. 51-664/6 Advies van de Raad van State 7/10/2005
K. 51-664/7 Amendement 9/11/2005
K. 51-664/8 Verslag namens de commissie 23/11/2005
K. 51-664/9 Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2005
K. 51-664/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2005
3-1460/1 3-1460/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 14/12/2005
3-1460/2 3-1460/2 (PDF) Amendementen 7/2/2006
3-1460/3 3-1460/3 (PDF) Amendementen 21/2/2006
3-1460/4 3-1460/4 (PDF) Amendementen 23/2/2006
3-1460/5 3-1460/5 (PDF) Amendementen 7/3/2006
3-1460/6 3-1460/6 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2006
3-1460/7 3-1460/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/4/2006
3-1460/8 3-1460/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/4/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/1/2004   Indiening Doc. K. 51-664/1
8/1/2004   Inoverwegingneming
20/7/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 12/10/2005 nr. 160 Bijlage p. 19
10/10/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-393/2
23/11/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-664/8
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 1-95
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-62/o7)
Integraal verslag nr. 173, p. 125
Doc. K. 51-664/10
1/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1460/1 3-1460/1 (PDF)
14/12/2005   Verzending naar commissie: Justitie
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1460/7 3-1460/7 (PDF)
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-33/o2) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
Doc. 3-1460/8 3-1460/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/12/2005   Verzending naar commissie
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Niet behandeld
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
1/2/2006   Bespreking
1/2/2006   Regeling der werkzaamheden
7/2/2006   Inschrijving op agenda
7/2/2006   Hoorzitting met dr. Jean-Paul Matot, kinderspychiater, ULB
7/2/2006   Hoorzitting met de heer Jean-Franšois Taymans, notaris
8/2/2006   Inschrijving op agenda
8/2/2006   Hoorzitting met dr. Philippe Kinoo, cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel
8/2/2006   Hoorzitting met de heer Alfons Heyvaert, gepensioneerd hoogleraar, UIA
8/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Franšoise Pastor, co÷rdinator internationale adoptie-instelling
8/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Diane Drory, psycholoog
8/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Katrien Vanfraussen, onderzoeker, VUB
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Niet behandeld
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Hoorzitting met de heer Nicolas Journet, socioloog
21/2/2006   Bespreking
7/3/2006   Inschrijving op agenda
7/3/2006   Bespreking
7/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-8/o0)
7/3/2006   Aanneming zonder amendering
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1460/6 3-1460/6 (PDF)
3/2/2006   Opschorting termijn
Convocatie POC.
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
20/4/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2006   Bekendmaking (31128-31129)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/4/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 1/2/2006, 7/2/2006, 8/2/2006, 14/2/2006, 21/2/2006, 7/3/2006, 18/4/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/12/2005 15 19/12/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2005 60 9/3/2006
Opschorting termijn
Convocatie POC.
Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2005 26
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2005 56 2/5/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2005 56
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/2006 20/6/2006 , blz 31128-31129

Kruispuntbank van de wetgeving