Woensdag 22 maart 2006

Mogelijke fusie tussen Gaz de France en Suez

Hoorzittingen in de commissie Financiën en Economische aangelegenheden

De Senaatscommissie Financiën en Economische aangelegenheden olv. VLD-senator Jean-Marie DEDECKER organiseert op woensdag 22 maart 2006 in zaal K hoorzittingen over de mogelijke fusie tussen beide bedrijven, met :
· Christine Vanderveeren, Voorzitter van de CREG, die om 10.15 uur wordt uitgenodigd
· Minister van Economie Marc Verwilghen die om 14.15 uur wordt verwacht voor een uiteenzetting en een gedachtewisseling met de commissieleden.

De hoorzittingen kaderen in de bespreking van de wetsvoorstellen die respectievelijk zijn ingediend door Jean-Marie Dedecker (VLD, wetgevingsdossier 3-1201), Bart Martens (sp.a-Spirit) en Luc Willems (VLD), dossier 3-1272) alsmede door Frank Creyelman en Anke Van dermeersch (Vl. Belang, dossier 3-1178).


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :