S. 3-1201 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende splitsing en afbouw van de verticale integratie van de vennootschap Electrabel N.V. en houdende wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en tot opheffing van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
Jean-Marie Dedecker   

energieproductie
stillegging van een centrale
machtspositie
elektriciteitsvoorziening
kernenergie
monopolie
splitsing van onderneming
lokale financiŽn
regularisatie van de markt
elektrische energie
vrije concurrentie
energieprijs
elektrische industrie
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1201/1 3-1201/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2005   Indiening Doc. 3-1201/1 3-1201/1 (PDF)
2/6/2005   Inoverwegingneming
2/6/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/6/2005   Verzending naar commissie
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Berni Collas
26/10/2005   Bespreking
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Bezoek aan de 'nucleaire bedrijven' in de regio Mol/Dessel
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Hoorzitting met prof. dr. Frank Deconinck, voorzitter raad van bestuur SCK
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Christine Vanderveeren, voorzitter CREG
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Andrť Jurres, gedelegeerd bestuurder Essent Belgium N.V.
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Luc Sterckx, CEO SPE/Luminus
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Hansen, gedelegeerd bestuurder Electrabel
23/11/2005   Gedachtewisseling
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Hoorzitting met professor Jean-Marie Streydio, burgerlijk ingenieur chemie
30/11/2005   Hoorzitting met de heer Daniel Dobbeni, CEO en voorzitter Elia
30/11/2005   Hoorzitting met professor Jean-Pascal van Ypersele (UCL), klimatoloog
30/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Annabelle Jacquet, secretaris-generaal EDORA vzw
30/11/2005   Gedachtewisseling
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Christine Vanderveeren, voorzitter CREG
over de gevolgen van een mogelijke fusie tussen Gaz de France en Suez
22/3/2006   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, over de Belgische energiepolitiek o.a. naar aanleiding van een mogelijke fusie tussen Gaz de France en Suez
22/3/2006   Gedachtewisseling
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Voorstelling studie "Klimaatbeleid na 2012"
door mevrouw Dominique Gusbin en de heer Alain Henry, Federaal Planbureau
22/11/2006   Gedachtewisseling
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Toelichting bij het verslag "Energie 2030"
door de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
28/11/2006   Voorstelling van het verslag "Energie 2030"
door professor William D'haeseleer, voorzitter, en professor Pierre Klees, ondervoorzitter van de commissie "Energie 2030"
28/11/2006   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/10/2005, 23/11/2005, 30/11/2005, 15/3/2006, 22/3/2006, 22/11/2006, 28/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving