Senaat werkt wetstechnische gebreken weg

Veel wetten vertonen wetstechnische gebreken die de lectuur, interpretatie en toepassing van de wet bemoeilijken en een bron zijn van onnodige irritaties en ongemak. Zo ontbreken er soms woorden, is de verwijzing verkeerd of zegt de Nederlandse tekst iets anders de Franse.

Artikel 409, 3de lid, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt: "De benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld."

Soms blijft zelfs de tijd stilstaan. Zo handelt artikel 51 van het Wetboek van zegelrechten nog steeds over "de Kolonie".

Nochtans houdt de zorgvuldigheidsplicht van de wetgever in dat de wet duidelijk, leesbaar, begrijpelijk en coherent is.

Dat technische fouten alleen in een nieuwe wet kunnen worden gecorrigeerd, wordt echter als te omslachtig ervaren.

In plaats van elk gebrek met een afzonderlijke wet aan te pakken, corrigeert dit 'wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten' ( wetgevingsdossier nr. 3-1599/1) daarom in één keer niet minder dan 189 fouten in maar liefst 70 wetten.

Even klikken en u krijgt een bloemlezing uit dit wetsvoorstel dat ruim wordt gedragen. Het werd namelijk ingediend op 2 maart 2006 door Senaatsvoorzitter Anne-Marie LIZIN (PS), de fractievoorzitters Myriam VANLERBERGHE (sp.a-Spirit), Paul WILLE (VLD), Philippe MAHOUX (PS), Christine DEFRAIGNE (MR) en Sabine de BETHUNE (CD&V), alsmede Clotilde NYSSSENS (cdH).

Op dit ogenblik wordt het wetsvoorstel behandeld door de Senaatscommissie Justitie.


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :