S. 6-469 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten
Lionel Bajart    Bert Anciaux    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Rob Beenders    Sabine de Bethune    Jean-Jacques De Gucht    Nadia El Yousfi    Patrick Prévot   

beperking van commercialisering
bescherming van de fauna
invoerbeperking
wild zoogdier
motie van het Parlement
beschermde soort
uitvoerbeperking
stof van dierlijke oorsprong

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-469/1 6-469/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/11/2018
6-469/2 6-469/2 (PDF) Amendementen 4/2/2019
6-469/3 6-469/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2019
6-469/4 6-469/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2019
6-469/5 6-469/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 22/2/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2018   Indiening Stuk 6-469/1 6-469/1 (PDF)
16/11/2018   Inoverwegingneming
16/11/2018   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/2/2019   Inschrijving op agenda
22/2/2019   Algemene bespreking
22/2/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+27/-0/o7) Hand. 6-46 Hand. 6-46 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
16/11/2018   Verzending naar commissie
4/2/2019   Inschrijving op agenda
4/2/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Yves Evrard
4/2/2019   Inleidende uiteenzetting door Lionel Bajart
4/2/2019   Bespreking
4/2/2019   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0) Stuk 6-469/2 6-469/2 (PDF)
4/2/2019   Aanneming na amendering Stuk 6-469/3 6-469/3 (PDF)
4/2/2019   Vertrouwen rapporteur Stuk 6-469/4 6-469/4 (PDF)
22/2/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de EM, de Vice-Eerste minister en min. van Werk; de Vice-Eerste minister en min. van Buitenlandse Zaken; de Vice-Eerste minister en min. van Financiën; de min. van Energie, de voorzitters van de parlementen en minister-pres. van Gemeen. en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/2/2019
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 4/2/2019

Kruispuntbank van de wetgeving