S. 4-1165 Dossierfiche K. 52-2271

Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001
Dirk Claes    Philippe Moureaux    Marc Elsen   

loon
personeelsbeheer
politie
gelijke behandeling
statuut van de ambtenaar
gemeentepolitie
tenuitvoerlegging van het vonnis
paramilitaire troepen
beroepsloopbaan
gerechtelijke politie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1165/1 4-1165/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/2/2009
4-1165/2 4-1165/2 (PDF) Advies van de Raad van State 17/6/2009
4-1165/3 4-1165/3 (PDF) Advies van het Rekenhof 18/9/2009
4-1165/4 4-1165/4 (PDF) Amendementen 10/11/2009
4-1165/5 4-1165/5 (PDF) Verslag namens de commissie 17/11/2009
4-1165/6 4-1165/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/11/2009
4-1165/7 4-1165/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/11/2009
K. 52-2271/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/11/2009
K. 52-2271/2 Verslag namens de commissie 25/1/2010
K. 52-2271/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2009   Indiening Stuk 4-1165/1 4-1165/1 (PDF)
12/2/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/2/2009   Verzending naar commissie
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
5/5/2009   Bespreking
5/5/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van State
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Niet behandeld
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Bespreking
7/7/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/7/2009   Commissie wenst extern advies: Rekenhof
27/10/2009   Inschrijving op agenda
27/10/2009   Bespreking
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Bespreking
10/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
10/11/2009   Aanneming na amendering
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Stuk 4-1165/5 4-1165/5 (PDF)
17/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-1165/6 4-1165/6 (PDF)
12/5/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
17/6/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 4-1165/2 4-1165/2 (PDF)
17/7/2009   Externe adviesaanvraag: Rekenhof
18/9/2009   Ontvangst extern advies: Rekenhof Stuk 4-1165/3 4-1165/3 (PDF)
18/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o13) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
Stuk 4-1165/7 4-1165/7 (PDF)
19/11/2009   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
19/11/2009   Overzending Stuk K. 52-2271/1
25/1/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 52-2271/2
4/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 58-61
4/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o12)
Integraal verslag nr. 140, p. 67-68
Stuk K. 52-2271/3
4/2/2010   Aanneming zonder amendering
4/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
8/4/2010   Bekendmaking (20350-20351)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 5/5/2009, 7/7/2009, 27/10/2009, 10/11/2009, 17/11/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/2/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/11/2009 60 3/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/3/2010 8/4/2010 , blz 20350-20351

Kruispuntbank van de wetgeving