S. 3-697 Dossierfiche K. 51-2822

Wetsontwerp tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

DNA
gemeentepolitie
huisdier
gegevensbank
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
provincie
dierenbescherming
plaatselijk verkozene

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-697/1 3-697/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/2004
3-697/2 3-697/2 (PDF) Amendementen 18/5/2005
3-697/3 3-697/3 (PDF) Amendementen 1/2/2006
3-697/5 3-697/5 (PDF) Amendementen 1/11/2006
3-697/4 3-697/4 (PDF) Amendementen 8/11/2006
3-697/6 3-697/6 (PDF) Amendementen 22/11/2006
3-697/7 3-697/7 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/2006
3-697/8 3-697/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2006
3-697/9 3-697/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/12/2006
K. 51-2822/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Indiening Stuk 3-697/1 3-697/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/5/2004   Verzending naar commissie
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
1/12/2004   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Redgy Vergracht, ondervoorzitter "BVHGB", verantwoordelijke Martin Gaus hondenscholen BelgiŽ
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Rudy Demeester, dierenarts
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Danni Kerremans, advocaat
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Carl Van Bael, voorzitter Mastiff Club Belgium vzw
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Rudi Smolders, voorzitter American Staffordshire Terrier Club Belgium vzw
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Hoorzitting met mevrouw Tiny De Keuster, dierenarts - gedragsspecialist, secretaris van de "European Society of Veterinary Clinical Ethology"
19/1/2005   Hoorzitting met de heer Patrick De Buck, korpschef van de lokale politie van de politiezone Condroz-Famenne, en de heer Baudouin Leclercq, adjunct-korpschef
19/1/2005   Hoorzitting met de heer JoŽl Dehasse, dierenarts, specialist gedrag en homeopathie
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Bespreking
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
22/11/2006   Aanneming na amendering
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-697/7 3-697/7 (PDF)
13/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 3-697/8 3-697/8 (PDF)
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-697/6 3-697/6 (PDF)
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-1/o10) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
Stuk 3-697/9 3-697/9 (PDF)
14/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Stuk K. 51-2822/1
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 1/12/2004, 19/1/2005, 2/2/2005, 18/5/2005, 22/3/2006, 8/11/2006, 22/11/2006, 13/12/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/12/2006 60 9/3/2007

Kruispuntbank van de wetgeving