S. 3-1497 Dossierfiche K. 51-2280

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen
Philippe Mahoux   

informatiebron
rechtsregels voor informatie
persvrijheid
beroep in de communicatiesector

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1497/1 3-1497/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/2005
3-1497/2 3-1497/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2006
3-1497/3 3-1497/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 9/2/2006
K. 51-2280/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/2/2006
K. 51-2280/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2005   Indiening Stuk 3-1497/1 3-1497/1 (PDF)
22/12/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
22/12/2005   Verzending naar commissie
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
1/2/2006   Bespreking
1/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/2/2006   Aanneming zonder amendering
1/2/2006   Vertrouwen rapporteur
2/2/2006   Inschrijving op agenda
9/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
Stuk 3-1497/3 3-1497/3 (PDF)
9/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
9/2/2006   Overzending Stuk K. 51-2280/1
25/4/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 584
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 45-47
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 19
Stuk K. 51-2280/2
27/4/2006   Aanneming zonder amendering
27/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
7/3/2007   Bekendmaking (11186-11187)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/2/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 1/2/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 60 8/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2006 7/3/2007 , blz 11186-11187

Kruispuntbank van de wetgeving