Auteurs- en sprekersregister betreffende "Merchiers Nadia" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad vzw Gent"      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Merchiers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4654 1-88 p. 4654 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4939 1-94 p. 4939 (PDF)
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming (Opsluiting van minderjarigen in gevangenissen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 760-762 1-97 COM p. 760-762 (PDF)
De beslissing van de Ministerraad van 30 april 1997 om de wet betreffende de verlating van minderjarigen af te schaffen (Bevoegdheid van de jeugdrechtbank een minderjarige adopteerbaar te verklaren)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-237
p. 6930 1-237 p. 6930 (PDF)
De financiŽle hulp die OCMW's aan asielzoekers en/of illegalen moeten bieden, tengevolge van een arrest van het Arbitragehof      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-197
p. 5701-5702 1-197 p. 5701-5702 (PDF)
De justitiehuizen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Bespreking
1-141
p. 3769-3775 1-141 p. 3769-3775 (PDF)
De opvolging van voorwaardelijk invrijheidgestelden : werkoverlast voor de justitieassistenten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4209 1-158 p. 4209 (PDF)
De problematiek van de jeugdbescherming      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-189
p. 5470-5471 1-189 p. 5470-5471 (PDF)
De problematiek van de pijnklinieken (Specialisatieopleiding agologie - Gespecialiseerde behandeling)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-256
p. 7402-7403 1-256 p. 7402-7403 (PDF)
De vergoeding van werkneemsters tijdens de zwangerschap of tijdens de lactatie bij preventieve overplaatsing (Onrecht jegens vrouwelijke zelfstandigen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115 COM
p. 884-885 1-115 COM p. 884-885 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Merchiers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Het asielbeleid      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het bericht van mishandeling van bewoners in het Centrum voor Illegalen in Merksplas      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 866-869 1-112 COM p. 866-869 (PDF)
Het gebruik van vis-endochirurgisch materiaal      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-29
p. 656 1-29 p. 656 (PDF)
Het takenpakket van de justitiehuizen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-141
p. 3769-3775 1-141 p. 3769-3775 (PDF)
Machtigingen tot verblijf vreemde partners van samenwonenden - Gezondheidsattest      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Merchiers aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5133-5134 1-98 p. 5133-5134 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5271-5273 1-100 p. 5271-5273 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de huisarbeid (Statuut van de huisarbeider)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-356/3
p. 1-15 1-356/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen
1-70
p. 1820-1823 1-70 p. 1820-1823 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6059-6070 1-210 p. 6059-6070 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-246/3
p. 1-51 1-246/3 p. 1-51 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 888-890 1-38 p. 888-890 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-318/3
p. 1-72 1-318/3 p. 1-72 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Merchiers
1-318/10
p. 1-91 1-318/10 p. 1-91 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1166/2
p. 1-36 1-1166/2 p. 1-36 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7438-7439 1-257 p. 7438-7439 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1167/2
p. 1-6 1-1167/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-243
p. 7090 1-243 p. 7090 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1199/2
p. 1-6 1-1199/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-243
p. 7090 1-243 p. 7090 (PDF)
  1-243
p. 7091 1-243 p. 7091 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1230/2
p. 1 1-1230/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : Sociale Aangelegenheden)
   Financieel evenwicht en financiering van de sociale zekerheid - WIGW-statuut - Geneesmiddelenprijs
1-14
p. 309 1-14 p. 309 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-14
p. 304-318 1-14 p. 304-318 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels      
  Verslag van mevrouw Merchiers
   Geneesmiddelenprijs
1-775/5
p. 5-6 1-775/5 p. 5-6 (PDF)
  1-775/5
p. 6 1-775/5 p. 6 (PDF)
  1-775/5
p. 7 1-775/5 p. 7 (PDF)
  1-775/5
p. 7-8 1-775/5 p. 7-8 (PDF)
  1-775/5
p. 8 1-775/5 p. 8 (PDF)
   Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid
1-775/5
p. 3-4 1-775/5 p. 3-4 (PDF)
  1-775/5
p. 6-7 1-775/5 p. 6-7 (PDF)
  1-775/5
p. 8 1-775/5 p. 8 (PDF)
  1-775/5
p. 8 1-775/5 p. 8 (PDF)
   Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische bedrijven
1-775/5
p. 2 1-775/5 p. 2 (PDF)
  1-775/5
p. 5-6 1-775/5 p. 5-6 (PDF)
  1-775/5
p. 7-8 1-775/5 p. 7-8 (PDF)
  1-775/5
p. 9 1-775/5 p. 9 (PDF)
   Registratie van geneesmiddelen
1-775/5
p. 2 1-775/5 p. 2 (PDF)
  1-775/5
p. 6 1-775/5 p. 6 (PDF)
  1-775/5
p. 8 1-775/5 p. 8 (PDF)
   Ziekenhuisapotheken : toeleveren van geneesmiddelen aan rustoorden
1-775/5
p. 5 1-775/5 p. 5 (PDF)
  1-775/5
p. 6 1-775/5 p. 6 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sociale Aangelegenheden)
   Overzicht van het commissieverslag
1-145
p. 3858-3860 1-145 p. 3858-3860 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie      
  Verslag van mevrouw Merchiers
   Aanvullend pensioen
1-779/3
p. 10-11 1-779/3 p. 10-11 (PDF)
   Door paramedische medewerkers aan adviserend geneesheren verstrekte hulp
1-779/3
p. 2 1-779/3 p. 2 (PDF)
   Forfaits aan laboratoria voor klinische biologie (Tropische en infectueuze aandoeningen)
1-779/3
p. 2-3 1-779/3 p. 2-3 (PDF)
   Groepering van kinderen om hun rangorde te bepalen
1-779/3
p. 5-6 1-779/3 p. 5-6 (PDF)
   Infodienst Pensioenen en Ombudsdienst Pensioenen
1-779/3
p. 9-10 1-779/3 p. 9-10 (PDF)
   Kapitalisatiestelsel inzake pensioenen
1-779/3
p. 7 1-779/3 p. 7 (PDF)
   Mindervaliden, studenten hoger onderwijs, nog niet beschermde personen : ZIV
1-779/3
p. 4-5 1-779/3 p. 4-5 (PDF)
   Pensioen van zeevarenden
1-779/3
p. 7-8 1-779/3 p. 7-8 (PDF)
   Taken toebedeeld aan Algemene Raad, Commissie voor begrotingscontrole en Verzekeringscomitť bij het Riziv
1-779/3
p. 3 1-779/3 p. 3 (PDF)
   Tijdelijk overlevingspensioen (Kleine pensioenen)
1-779/3
p. 8 1-779/3 p. 8 (PDF)
   WIGW-statuut : bestaansminimumgerechtigden, gewaarborgd inkomen bejaarden, gehandicapten
1-779/3
p. 3-4 1-779/3 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Overzicht van het commissieverslag
1-145
p. 3873-3877 1-145 p. 3873-3877 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling      
  Amendement nr 36 van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers
1-589/3
p. 12 1-589/3 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 47 van de dames Milquet en Merchiers
1-589/4
p. 6 1-589/4 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, ß5, 5, ß2, en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Opleggen van een verplichte plaats van inschrijving)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1401/2
p. 1-3 1-1401/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-268
p. 7767-7768 1-268 p. 7767-7768 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Merchiers
1-1152/2
p. 1 1-1152/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Merchiers en de heer Erdman
1-1152/2
p. 2 1-1152/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1152/3
p. 1-9 1-1152/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-237
p. 6933-6934 1-237 p. 6933-6934 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Merchiers
1-981/2
p. 1 1-981/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Merchiers en de heer Erdman
1-981/2
p. 2 1-981/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-981/3
p. 1-13 1-981/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-237
p. 6933-6934 1-237 p. 6933-6934 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 54, 57/11, 57/12, 57/14bis en 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Beroepsmogelijkheid - Tuchtregeling leden Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-798/2
p. 1-3 1-798/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-165
p. 4385-4387 1-165 p. 4385-4387 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ (Uitbreiding van de territoriale bevoegdheden van de rechtbanken en bevoegde beslagrechters op zee voor burgerlijke rechtsvorderingen)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1195/2
p. 1-2 1-1195/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-926/4
p. 1-57 1-926/4 p. 1-57 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw Merchiers
1-926/4 A
p. 1-4 1-926/4 A p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-926/8
p. 1-3 1-926/8 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-209
p. 6010-6014 1-209 p. 6010-6014 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
1-222
p. 6432 1-222 p. 6432 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-749/3
p. 1-35 1-749/3 p. 1-35 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-227
p. 6624-6629 1-227 p. 6624-6629 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum (Tegemoetkomingen inzake huisvesting)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-531/2
p. 1-5 1-531/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-122
p. 3259-3260 1-122 p. 3259-3260 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven      
  Amendement nr 2 van mevrouw Merchiers en de heer Pinoie
1-911/2
p. 1-2 1-911/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen (bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-1235/3
p. 1-51 1-1235/3 p. 1-51 (PDF)
Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons      
  Amendement nr 1 van de dames Van der Wildt en Merchiers
1-330/2
p. 1 1-330/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen)      
  Voorstel van de heer Lallemand en mevrouw Merchiers c.s.
1-1341/1
p. 1-12 1-1341/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden (Burgerlijk recht)      
  Voorstel van mevrouw Merchiers c.s.
1-172/1
p. 1-21 1-172/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie      
  Voorstel van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers
1-570/1
p. 1-3 1-570/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)      
  Voorstel van mevrouw Merchiers c.s.
1-648/1
p. 1-3 1-648/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Merchiers c.s.
1-648/2
p. 1 1-648/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Merchiers en de heer Caluwť
1-648/3
p. 1 1-648/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Merchiers
1-648/3
p. 2 1-648/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen)      
  Amendement nr 20 van mevrouw Merchiers
1-1217/4
p. 1-2 1-1217/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor gezondheidsethiek en deontologie (Vervanging van de Orde van geneesheren)      
  Voorstel van mevrouw Merchiers c.s.
1-893/1
p. 1-31 1-893/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra      
  Amendement nr 19 van mevrouw Merchiers
1-679/4
p. 2 1-679/4 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Daklozen)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-284/2
p. 1-7 1-284/2 p. 1-7 (PDF)
  1-284/7
p. 1-13 1-284/7 p. 1-13 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-158
p. 4221-4222 1-158 p. 4221-4222 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (BeŽindiging van de overeenkomst op grond van overmacht)      
  Voorstel van de dames Maximus en Merchiers
1-12/1
p. 1-3 1-12/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren      
  Voorstel van de dames Merchiers en Maximus
1-14/1
p. 1-3 1-14/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Openbare ziekenhuizen)      
  Voorstel van de dames Maximus en Merchiers
1-240/1
p. 1-4 1-240/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Arbeidsongeschiktheid)      
  Voorstel van de dames Maximus en Merchiers
1-13/1
p. 1-4 1-13/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Opheffing van artikel 53 : opsluiting van minderjarigen)      
  Voorstel van mevrouw Merchiers c.s.
1-667/1
p. 1-3 1-667/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Merchiers c.s.
1-667/2
p. 1 1-667/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7535-7536 1-259 p. 7535-7536 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-201/6
p. 1-2 1-201/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
1-259
p. 7536-7537 1-259 p. 7536-7537 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie in de erkende ziekenhuizen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie)      
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-445/2
p. 1-3 1-445/2 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999