Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verreycken Wim" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Agressie bij allochtone bezoekers van recreatiedomeinen (Politiecontrole - Bedreigende bendes en het openbaar vervoer) (3-1191)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-172
p. 16-19 3-172 p. 16-19 (PDF)
Artsen - Vrij verkeer en onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels - Europese richtlijn 93/16/EEG - Taalvereisten (EU-onderdanen) (3-441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 466 3-7 p. 466 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 703-704 3-11 p. 703-704 (PDF)
Asielzoekers - Iraanse uitgeprocedeerde asielzoekers die in de loop van 2003 verschillende universitaire campussen bezetten (3-3215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4302-4303 3-50 p. 4302-4303 (PDF)
Asielzoekers - Afghaanse uitgeprocedeerde asielzoekers die in de loop van 2003 de Heilig Kruiskerk bezetten (Hongerstaking - Gevolg aan de dossiers gegeven) (3-3214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4301-4302 3-50 p. 4301-4302 (PDF)
Asielzoekers - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in april 2005 (Uitgeprocedeerde Koerden in hongerstaking - Gevolg aan de dossiers gegeven) (3-3213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4300-4301 3-50 p. 4300-4301 (PDF)
Asielzoekers - Kerkbezettingen en hongerstakingen (Cijfers sinds 1999) (3-3212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4241-4242 3-50 p. 4241-4242 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7454-7455 3-71 p. 7454-7455 (PDF)
Banktegoeden van overledenen - Administratieve complicaties - Erfrechtverklaring (3-1617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1820 3-28 p. 1820 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4142-4143 3-49 p. 4142-4143 (PDF)
Banktegoeden van overledenen - Administratieve complicaties - Erfrechtverklaring (Akte van bekendheid opgesteld door notaris of vrederechter - Centraal register van testamenten) (3-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1873-1874 3-28 p. 1873-1874 (PDF)
Banktegoeden van overledenen - Administratieve complicaties - Erfrechtverklaring (Vereenvoudiging van de administratieve mallemolen zowel bij de banken als bij de overheidsadministratie - Totaal van de banktegoeden - Niet-opgevraagde banktegoeden) (3-1618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1769-1770 3-27 p. 1769-1770 (PDF)
Belastingaangifte - Vrijgestelden (Buitenlandse tegoeden - Fiscale amnestie) (3-362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 316-317 3-5 p. 316-317 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 426-427 3-6 p. 426-427 (PDF)
Bestelling van transportvliegtuigen A400M - Verdeling van de economische compensaties - Gedetailleerde gegevens (3-2977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3883-3884 3-47 p. 3883-3884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4166 3-49 p. 4166 (PDF)
Brits bloedplasma - Verzending van verdachte partijen naar BelgiŽ (Eventuele besmettingen met de variant vCJD van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob) (3-5206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7162-7163 3-70 p. 7162-7163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7711-7712 3-72 p. 7711-7712 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Raad van bestuur - Personeel (Begrotingsgegevens) (3-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 281-283 3-4 p. 281-283 (PDF)
Criminaliteit in zwembaden en recreatieoorden - Strafbare feiten in 2003 en 2004 - Aantal interventies van de lokale politie - Bijstand vanwege de federale politie (3-3038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3967 3-48 p. 3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4291-4292 3-50 p. 4291-4292 (PDF)
De Afrikanen in de transitzone van de luchthaven van Zaventem (Weigering van repatriŽring alhoewel ze het land niet in mogen en evenmin asiel hebben aangevraagd) (3-157)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-38
p. 29-31 3-38 p. 29-31 (PDF)
De Waalse wapenhandel (Uitvoervergunning voor de modernisering van een wapenfabriek in Tanzania - Embargo) (3-616)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-100
p. 40-45 3-100 p. 40-45 (PDF)
De aanslag op de IJzertoren in maart 1946 en de verontschuldigingen tegenover de nabestaanden van de frontsoldaten (3-1067)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-155
p. 23-24 3-155 p. 23-24 (PDF)
De annulering van het bezoek van de Dalai Lama aan Vlaanderen (Onverenigbaarheid tussen het privť-bezoek van de spirituele leider van Tibet met het staatsbezoek van de Koning in China) (3-567)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 19-24 3-97 p. 19-24 (PDF)
De beknotting van de persvrijheid door de houding van Z.K.H. Prins Laurent jegens de media tijdens publieke optredens (3-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-47
p. 13-16 3-47 p. 13-16 (PDF)
De betoging van de Arabisch-Europese Liga (AEL) van 24 maart in Borgerhout (Houding van de burgemeester van Antwerpen) (3-266)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-49
p. 11-12 3-49 p. 11-12 (PDF)
De boorddocumenten en de centrale gegevensbank van de rijbewijzen (Autodiefstallen en diefstal van boorddocumenten - Identiteitskaart voor de auto - Elektronisch rijbewijs - Duplicaten van rijbewijzen die in omloop zijn) (3-414)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-84
p. 44-47 3-84 p. 44-47 (PDF)
De drugsproblematiek in de grensstreek (3-1157)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 17-20 3-167 p. 17-20 (PDF)
De economische compensaties in het aankoopdossier A400M (Bestelling van militaire transporttoestellen Airbus - Begeleidingscomitť) (3-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-118
p. 16-17 3-118 p. 16-17 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 18-20 3-115 p. 18-20 (PDF)
De elektronische identiteitskaarten (Aanschaf door de politiekorpsen van een leesapparaat - Politiecontrole tijdens de overgangsperiode) (3-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-99
p. 42-44 3-99 p. 42-44 (PDF)
De extreem-radicale moslimlectuur (in Marokkaanse boekenwinkels in Brussel - Gewelddadig fundamentalisme - Handelszaken, verenigingen en moskeeŽn die deze lectuur aanbieden en aldus aanzetten tot plegen van strafbare feiten - Controle) (3-670)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-108
p. 28-29 3-108 p. 28-29 (PDF)
De handelsmissie naar China (Succes of niet - Verdeling van de missiekosten) (3-481)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-86
p. 33-36 3-86 p. 33-36 (PDF)
De heer Verreycken betreurt dat de minister van Buitenlandse Zaken de vragen van het Vlaams Belang over delicate onderwerpen systematisch ontwijkt, dat andere ministers antwoorden in de plaats van de ondervraagde minister en vraagt in de toekomst de vragen om uitleg 's morgens te agenderen      
  3-100
p. 74 3-100 p. 74 (PDF)
  3-100
p. 76 3-100 p. 76 (PDF)
De inplanting van een nieuwe reanimator bij hartpatiŽnten (Manke werking van het Medtronic-apparaatje - Medische en ziekenhuiskosten) (3-584)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 33-34 3-98 p. 33-34 (PDF)
De kinderen van "statenloze" repressieslachtoffers (3-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-10
p. 8-9 3-10 p. 8-9 (PDF)
De kinderpornografie op het Internet (3-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 44-47 3-21 p. 44-47 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De naamgeving van het Deurganckdok (Wijziging in Albert II-dok) (3-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-102
p. 45-46 3-102 p. 45-46 (PDF)
De nieuwe functie voor de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (tengevolge politieke verklaringen omtrent de zogenaamde praktijktests inzake racisme) (3-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 15-16 3-167 p. 15-16 (PDF)
De normen van de foto op het rijbewijs (Identificatie van de persoon - Europees rijbewijs - Normen op Europees vlak - Burka) (3-356)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-64
p. 18-19 3-64 p. 18-19 (PDF)
De omzendbrief betreffende de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (Informatie politiediensten alsook administratieve diensten van een gemeente) (3-2199)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 118-120 3-210 p. 118-120 (PDF)
De opwaardering van de wijkagent (Administratieve taken belemmeren hun inzetbaarheid voor andere taken) (3-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-142
p. 13-15 3-142 p. 13-15 (PDF)
De razzia op het woonwagenpark in Neder-over-Heembeek (Veiligheidsprobleem - Huiszoekingen) (3-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minsiter van FinanciŽn
3-164
p. 25-27 3-164 p. 25-27 (PDF)
De resultaten van het overleg tussen federale en gewestelijke overheden betreffende de energiekosten voor scholen (3-871)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-134
p. 35-36 3-134 p. 35-36 (PDF)
De schietoefeningen voor de politie (Gebrek aan kogels - Nieuwe aanbesteding) (3-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 15-16 3-44 p. 15-16 (PDF)
De schuldafbouw (Inspanningen van de gewesten - Vlaanderen versus WalloniŽ) (3-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 29-30 3-104 p. 29-30 (PDF)
De snelle seponering van het onderzoek inzake de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) (Onderzoek n.a.v. berichten in de media over mogelijke onregelmatigheden - Houding van het parket van Hasselt) (3-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-152
p. 15-17 3-152 p. 15-17 (PDF)
De steun die via 11.11.11 wordt verleend aan organisaties die een dictatuur ondersteunen (De boerenorganisatie ANAP in Cuba) (3-39)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 27-30 3-28 p. 27-30 (PDF)
De taalkaders bij de treinbestuurders (3-1036)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-153
p. 32-33 3-153 p. 32-33 (PDF)
De tegemoetkomingen voor de hoge energiefacturen van onderwijsinstellingen (Vermindering BTW en accijnzen) (3-860)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-133
p. 34-37 3-133 p. 34-37 (PDF)
De telefoonkosten van de leden van de koninklijke familie (Civiele lijst - Belgacom) (3-770)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 99-101 3-110 p. 99-101 (PDF)
De terugbetaling van late of veelvuldige zwangerschapsafbrekingen door de ziekteverzekering (Niet-gerapporteerde late abortussen - Inschrijven van abortussen onder andere nomenclatuurnummers, zoals curettages - Buitenlanders - Oneigenlijk gebruik van de wet op de zwangerschapsafbreking) (3-714)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 26-27 3-115 p. 26-27 (PDF)
De toename van de verkoop via het internet van narcotica en psychotrope geneesmiddelen ("Internetapotheken" - Maatregelen - Aanbevelingen van de International Narcotics Control Board) (3-701)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-104
p. 70-72 3-104 p. 70-72 (PDF)
De veiligheid in de recreatiecentra (Ongeregeldheden, vandalisme, diefstallen - Wangedrag van allochtone jongerenbendes - Concrete cijfers - Lokale politie - Processen-verbaal en vervolging - Vragen voor bijstand vanwege lokale overheden en De Lijn) (3-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-121
p. 16-17 3-121 p. 16-17 (PDF)
De verdeling van de economische compensaties naar aanleiding van de bestelling van nieuwe militaire transporttoestellen (Aankoop van Airbus A400M-toestellen - Begeleidingscomitť) (3-771)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-112
p. 113-116 3-112 p. 113-116 (PDF)
De wantoestanden bij de Kansspelcommissie (3-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 68-70 3-132 p. 68-70 (PDF)
De wet op het hypnotisme (Invulling wet van 30 mei 1892 - Reglementering van de uitoefening van de geestelijke gezondheidsberoepen - TherapieŽn voor tabaksontwenning) (3-1349)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 54-56 3-150 p. 54-56 (PDF)
De woonwagenbewoners in Neder-over-Heembeek (Toelating op militair domein door de minister van Landsverdediging - Klachten van omwonenden - Overleg met het Bemiddelingscentrum voor woonwagenbewoners van het Waalse Gewest) (3-1114)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-162
p. 17-18 3-162 p. 17-18 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   De heer Verreycken vraagt een gesplitste stemming over de Rekeningen 2004 en de Begroting 2006
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
   Groei van de uitgaven
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Renovatie van de salons van de voorzitter van de Senaat
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 37 3-142 p. 37 (PDF)
Douane en Accijnzen - Dieselcontroles (3-6559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-86
p. 9404 3-86 p. 9404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10466-10467 3-90 p. 10466-10467 (PDF)
Douane en Accijnzen - Stijging van het aantal namaakgoederen (3-6557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-86
p. 9403 3-86 p. 9403 (PDF)
Druggebruikers - Jaarrapporten - Deelname van de parketten uit Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ (3-5387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7371-7372 3-71 p. 7371-7372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8385-8386 3-78 p. 8385-8386 (PDF)
Druggebruikers - Jaarrapporten - Deelname van de parketten uit Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ (3-5388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7392 3-71 p. 7392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7721-7722 3-72 p. 7721-7722 (PDF)
Drugscontroles - Behandeling van de dossiers (3-2223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-37
p. 2795 3-37 p. 2795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4849 3-55 p. 4849 (PDF)
Drugscontroles in het verkeer - Behandeling van de dossiers (3-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2779 3-37 p. 2779 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4389 3-51 p. 4389 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Verreycken, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een nieuw systeem om "laagvliegers" te flitsen (Snelheidsovertredingen) (3-693)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-112
p. 17-18 3-112 p. 17-18 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Evaluatie proefperiode (Integratie van biometrische gegevens - SIS-kaart) (3-1187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1374-1375 3-23 p. 1374-1375 (PDF)
Extreem-radicale islamliteratuur - Controles - Boekenlijst (Aanzetten tot het plegen van strafbare feiten) (3-2669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3390 3-43 p. 3390 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3711-3712 3-45 p. 3711-3712 (PDF)
Extremistische islamliteratuur - Controles en onderzoeken - Boekenlijst (Aanzetten tot het plegen van strafbare feiten) (3-3575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-52
p. 4512-4513 3-52 p. 4512-4513 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4864-4865 3-55 p. 4864-4865 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controles op de voedselhygiŽne (3-1856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2305 3-33 p. 2305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2488-2491 3-34 p. 2488-2491 (PDF)
Fonds voor Vakbondspremies - Personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten - Betaling - Controle (3-2555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3294-3297 3-42 p. 3294-3297 (PDF)
Gevangenissen - Bedienaren van erediensten (Islamconsultenten) (3-4744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6446-6447 3-66 p. 6446-6447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10099-10100 3-89 p. 10099-10100 (PDF)
Het aankoopdossier van militaire transportvliegtuigen (Airbus A400M - Verdeling van de economische compensaties - Opvolgingscomitť) (3-755)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-119
p. 37-39 3-119 p. 37-39 (PDF)
Het advies van de privacycommissie omtrent de elektronische identiteitskaart (3-830)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-131
p. 28-30 3-131 p. 28-30 (PDF)
Het bezoek van de Koning aan China en het respect voor de mensenrechten in dit land (Bezetting van Tibet - Over het niet welkom zijn van de Dalai Lama in BelgiŽ - Economische belangen versus mensenrechten) (3-646)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-100
p. 72-77 3-100 p. 72-77 (PDF)
Het munitietekort voor schietoefeningen bij de politie (3-292)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-55
p. 9-11 3-55 p. 9-11 (PDF)
Het niet houden van schietoefeningen bij de Antwerpse politie (3-243)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-46
p. 18-19 3-46 p. 18-19 (PDF)
Het plan "Perspectief 2012" tot reorganisatie van de Veiligheid van de Staat (Deontologisch charter voor de agenten van de inlichtingendiensten - Opleidingsinstituut) (3-1340)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 33-35 3-150 p. 33-35 (PDF)
Het salmonellagevaar en de mogelijke campagnes om de volksgezondheid te verbeteren (Bestrijding bij het pluimvee en op varkensbedrijven) (3-882)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 14-16 3-137 p. 14-16 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord over het gesloten centrum te Everberg (Jonge delinquenten - Ontwerp van jeugdsanctierecht - Uiteenlopende visies van Vlaanderen en Wallonie) (3-538)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-94
p. 28-30 3-94 p. 28-30 (PDF)
Intercommunales voor watervoorziening - Inning van een rioleringsbijdrage met terugwerkende kracht (3-2673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3392-3393 3-43 p. 3392-3393 (PDF)
Koninklijke familie - Telefoon- en internetverbindingen (Kosteloosheid) (3-1356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1574 3-26 p. 1574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2911 3-38 p. 2911 (PDF)
Leden van het Hof - Protocollaire regels (Omgangsregels voor ambtenaren en magistraten met het Hof - Zwijgplicht en vertrouwelijkheidsregels) (3-3205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4262 3-50 p. 4262 (PDF)
Leden van het Hof - Protocollaire regels (Omgangsregels voor ambtenaren en magistraten met het Hof - Zwijgplicht en vertrouwelijkheidsregels) (3-3206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4235-4236 3-50 p. 4235-4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4523 3-52 p. 4523 (PDF)
Misdaden waar Turken of Marokkanen bij betrokken zijn - Parketten - Stempel (Stempel "Niet aan de pers meedelen" - Vervalste statistieken) (3-28)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 17 3-1 p. 17 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 151 3-2 p. 151 (PDF)
Moskee in Antwerpen - Erkenning - Onderzoek (Nieuwe moskee voor Pakistaanse moslims - Financiering - Bezwaar van de Staatsveiligheid) (3-29)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 67-68 3-1 p. 67-68 (PDF)
Moskee in Genk - Financiering (Vereniging die het complex beheert) (3-236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 69-70 3-1 p. 69-70 (PDF)
NMBS - Reducties om vaderlandslievende redenen (3-4734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6460-6461 3-66 p. 6460-6461 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7964-7965 3-74 p. 7964-7965 (PDF)
NMBS - Spoorwegovergangen voor voetgangers - Veiligheid - Slagbomen (3-2340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2966 3-39 p. 2966 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3545-3546 3-44 p. 3545-3546 (PDF)
Nationale Loterij - Omvorming tot een naamloze publiekrechtelijke vennootschap - FinanciŽle Afdeling - Ontwikkelingen (Personeelskader - Taalevenwicht - Verhouding man-vrouw - Tewerkgestelde mindervaliden - Oprichting filialen) (3-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1960-1962 3-29 p. 1960-1962 (PDF)
Nationale Loterij - Omvorming tot een naamloze publiekrechtelijke vennootschap - Dienst Externe Communicatie - Ontwikkelingen (Personeelskader - Taalevenwicht - Verhouding man-vrouw - Tewerkgestelde mindervaliden - Externe partijen) (3-1682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1962-1963 3-29 p. 1962-1963 (PDF)
Nationale Loterij - Sponsorgelden - Aanwending - Dienstjaar 2003 (Speciale, culturele of sportevenementen) (3-1684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1936 3-29 p. 1936 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2911 3-38 p. 2911 (PDF)
Nationale Loterij - Sponsorgelden - Aanwending - Dienstjaar 2003 (Sponsoring van cultuur- en sportevenementen) (3-1386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1574 3-26 p. 1574 (PDF)
Nationale Loterij - Winstverdelingsplan (3-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 30 3-1 p. 30 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendement nr 25 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/7
p. 2 3-137/7 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Bewaren van identiteitskaarten in de postkantoren : risico op diefstal
3-9
p. 20-21 3-9 p. 20-21 (PDF)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 22 3-9 p. 22 (PDF)
   Rol en werking van de Senaat
3-9
p. 20 3-9 p. 20 (PDF)
   Samenwerking tussen De Post en de gemeenten teneinde de versnelde uitreiking van de elektronische identiteitskaarten te verzekeren
3-9
p. 20-21 3-9 p. 20-21 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-10
p. 33-35 3-10 p. 33-35 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Aanvangsdatum van de ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten van veroordeelden met uitstel of opschorting van straf
3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
   Asielcentrum Zon en Zee te Westende
3-31
p. 55 3-31 p. 55 (PDF)
   Financiering van politieke partijen : Vlaams Blok
3-31
p. 55 3-31 p. 55 (PDF)
   Fiscale druk
3-31
p. 55 3-31 p. 55 (PDF)
   Herstructurering van de NMBS
3-31
p. 56 3-31 p. 56 (PDF)
   Hervorming dienstencheques - PWA
3-31
p. 56 3-31 p. 56 (PDF)
   Omvorming regeling inzake ecotaxen en ecoboni - Recyclage
3-31
p. 56-57 3-31 p. 56-57 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-31
p. 54-55 3-31 p. 54-55 (PDF)
  3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
   Toestand van het personeel van de voormalige luchthavenpolitie
3-31
p. 56 3-31 p. 56 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Aanvangsdatum van de ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten van veroordeelden met uitstel of opschorting van straf
3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
   Asielcentrum Zon en Zee te Westende
3-31
p. 55 3-31 p. 55 (PDF)
   Financiering van politieke partijen : Vlaams Blok
3-31
p. 55 3-31 p. 55 (PDF)
   Fiscale druk
3-31
p. 55 3-31 p. 55 (PDF)
   Herstructurering van de NMBS
3-31
p. 56 3-31 p. 56 (PDF)
   Hervorming dienstencheques - PWA
3-31
p. 56 3-31 p. 56 (PDF)
   Omvorming regeling inzake ecotaxen en ecoboni - Recyclage
3-31
p. 56-57 3-31 p. 56-57 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-31
p. 54-55 3-31 p. 54-55 (PDF)
  3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
   Toestand van het personeel van de voormalige luchthavenpolitie
3-31
p. 56 3-31 p. 56 (PDF)
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten - Inbreuken (3-6558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9315-9316 3-85 p. 9315-9316 (PDF)
Proactieve drugscontroles in het verkeer (3-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2783 3-37 p. 2783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5474-5475 3-60 p. 5474-5475 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
  Ongenoegen over de wijze waarop de werkzaamheden worden geregeld
3-132
p. 66-67 3-132 p. 66-67 (PDF)
  3-132
p. 67 3-132 p. 67 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
Rijden onder invloed - Drugs - Controles (3-776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806 3-13 p. 806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1046-1047 3-16 p. 1046-1047 (PDF)
Rijden onder invloed van drugs - Afhandeling van dossiers - Verdeling van dossiers tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel (3-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2208 3-32 p. 2208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2316 3-33 p. 2316 (PDF)
Rijden onder invloed van drugs - Controles - Urinetesten en bloedstalen - Vervallenverklaring van het recht van sturen (3-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1221 3-20 p. 1221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1859-1860 3-28 p. 1859-1860 (PDF)
Rijden onder invloed van drugs - Controles - Vervallenverklaring van het recht van sturen - Afhandeling van de dossiers (3-1817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2208 3-32 p. 2208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10407-10410 3-90 p. 10407-10410 (PDF)
Spoorwegen - Bezettingsgraad van de treinstellen - Werkwijze - Weigering van groepsreservaties (3-2949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3821 3-46 p. 3821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5373-5374 3-59 p. 5373-5374 (PDF)
TattoeŽerders - Nieuwe regelgeving (Taalgebruik) (3-4696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6385-6386 3-65 p. 6385-6386 (PDF)
Telenet - Televisiezenders - Analoge aanbod - CNN (Schrapping van zenders) (3-5785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-75
p. 7983-7984 3-75 p. 7983-7984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8394-8395 3-78 p. 8394-8395 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2003-2004)      
  De heren Verreycken en Vanhecke vragen een aparte stemming over de inoverwegingneming van wetsvoorstellen
3-38
p. 52-53 3-38 p. 52-53 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Inlichtingen - Classificatie en declassificatie - Regels en criteria (Inlichtingen over de mandatarissen van het Vlaams Blok) (3-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1817-1818 3-28 p. 1817-1818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2314-2316 3-33 p. 2314-2316 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Inlichtingen - Hoedanigheid (3-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1817 3-28 p. 1817 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2313-2314 3-33 p. 2313-2314 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Negatieve adviezen - Ongelijkheid in tegenspraak - Sollicitanten voor overheidsfuncties (3-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1816-1817 3-28 p. 1816-1817 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2312-2313 3-33 p. 2312-2313 (PDF)
Verkeersongevallen - Drugsgebruik (3-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2899 3-38 p. 2899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3783-3786 3-45 p. 3783-3786 (PDF)
Voedselvergiftigingen tijdens de zomermaanden - Salmonellabesmettingen - Geografische spreiding - Bekendmaking van sterftecijfers (3-3100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4114 3-49 p. 4114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4775-4778 3-54 p. 4775-4778 (PDF)
Voertuigen - Kilometerstand - Overzending van gegevens aan de VZW Car-Pass (Wet 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand) (3-6328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9049 3-83 p. 9049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9774-9775 3-87 p. 9774-9775 (PDF)
Voertuigen - Kilometerstand - Overzending van gegevens aan de VZW Car-Pass (Wet 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kolometrstand) (3-6327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9038 3-83 p. 9038 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9332-9332 3-85 p. 9332-9332 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de legeraankopen en de economische compensaties (3-1592)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-1592/1
p. 1-6 3-1592/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot vervanging van artikel 73 van het reglement van de Senaat teneinde de gewone motie tot besluit van vragen om uitleg af te schaffen (3-507)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
3-507/1
p. 1-2 3-507/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 72 van het reglement van de Senaat, inzake de vragen om uitleg (Enkel de minister tot wie de vraag is gericht mag die beantwoorden) (3-1488)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-1488/1
p. 1 3-1488/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (3-518)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Vanhecke
3-518/1
p. 1-3 3-518/1 p. 1-3 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Verwerping
3-45
p. 40-41 3-45 p. 40-41 (PDF)
  3-45
p. 44 3-45 p. 44 (PDF)
  3-45
p. 65 3-45 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vragenrecht en de geldelijke sanctionering van in gebreke blijvende ministers (3-1107)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-1107/1
p. 1-2 3-1107/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Besnijdenis bij de vrouw) (3-523)      
  Bespreking
3-45
p. 39-40 3-45 p. 39-40 (PDF)
Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen (3-1589)      
  Bespreking
3-185
p. 29-33 3-185 p. 29-33 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (3-1821)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Van Overmeire, Verreycken en Buysse en mevrouw Jansegers
3-1821/1
p. 1-35 3-1821/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-1045/1
p. 1-2 3-1045/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1
p. 1 3-2161/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2162/1
p. 1 3-2162/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2163/1
p. 1 3-2163/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2164/1
p. 1 3-2164/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2165/1
p. 1 3-2165/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2166/1
p. 1 3-2166/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2167/1
p. 1 3-2167/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2168/1
p. 1 3-2168/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2169/1
p. 1 3-2169/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2170/1
p. 1 3-2170/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2171/1
p. 1 3-2171/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2142/1
p. 1 3-2142/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2172/1
p. 1 3-2172/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2173/1
p. 1 3-2173/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2174/1
p. 1 3-2174/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2175/1
p. 1 3-2175/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2176/1
p. 1 3-2176/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2177/1
p. 1 3-2177/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2178/1
p. 1 3-2178/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2179/1
p. 1 3-2179/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2180/1
p. 1 3-2180/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2181/1
p. 1 3-2181/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2143/1
p. 1 3-2143/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2182/1
p. 1 3-2182/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2183/1
p. 1 3-2183/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2184/1
p. 1 3-2184/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2185/1
p. 1 3-2185/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2186/1
p. 1 3-2186/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2187/1
p. 1 3-2187/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2188/1
p. 1 3-2188/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2189/1
p. 1 3-2189/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2190/1
p. 1 3-2190/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2191/1
p. 1 3-2191/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2144/1
p. 1 3-2144/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2192/1
p. 1 3-2192/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2193/1
p. 1 3-2193/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2194/1
p. 1 3-2194/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2195/1
p. 1 3-2195/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2196/1
p. 1 3-2196/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2197/1
p. 1 3-2197/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2198/1
p. 1 3-2198/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2199/1
p. 1 3-2199/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2200/1
p. 1 3-2200/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2201/1
p. 1 3-2201/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-858/1
p. 1-2 3-858/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2145/1
p. 1 3-2145/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2202/1
p. 1 3-2202/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2203/1
p. 1 3-2203/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2204/1
p. 1 3-2204/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2205/1
p. 1 3-2205/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2206/1
p. 1 3-2206/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2207/1
p. 1 3-2207/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2208/1
p. 1 3-2208/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2209/1
p. 1 3-2209/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2210/1
p. 1 3-2210/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2211/1
p. 1 3-2211/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2146/1
p. 1 3-2146/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2212/1
p. 1 3-2212/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2213/1
p. 1 3-2213/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2214/1
p. 1 3-2214/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
3-340/1
p. 1-2 3-340/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2215/1
p. 1 3-2215/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2216/1
p. 1 3-2216/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2217/1
p. 1 3-2217/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2218/1
p. 1 3-2218/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2219/1
p. 1 3-2219/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2220/1
p. 1 3-2220/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2221/1
p. 1 3-2221/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2147/1
p. 1 3-2147/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2222/1
p. 1 3-2222/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2223/1
p. 1 3-2223/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2224/1
p. 1 3-2224/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2225/1
p. 1 3-2225/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2226/1
p. 1 3-2226/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2227/1
p. 1 3-2227/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2228/1
p. 1 3-2228/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2229/1
p. 1 3-2229/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2230/1
p. 1 3-2230/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2231/1
p. 1 3-2231/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2148/1
p. 1 3-2148/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2232/1
p. 1 3-2232/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2233/1
p. 1 3-2233/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2234/1
p. 1 3-2234/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2235/1
p. 1 3-2235/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2236/1
p. 1 3-2236/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2237/1
p. 1 3-2237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2238/1
p. 1 3-2238/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2239/1
p. 1 3-2239/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2240/1
p. 1 3-2240/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2241/1
p. 1 3-2241/1 p. 1 (PDF)
Wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme - Machtiging (Terugbetaling in het kader van de RIZIV) (3-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2151-2152 3-31 p. 2151-2152 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiŽnt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiŽnten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiŽnten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciŽle doeleinden)
   Algemene bespreking
3-107
p. 8-41 3-107 p. 8-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (3-195)      
  Algemene bespreking
3-22
p. 35-37 3-22 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (3-363)      
  Algemene bespreking
3-35
p. 18-25 3-35 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (3-427)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Verreycken
3-34
p. 37-38 3-34 p. 37-38 (PDF)
  3-34
p. 44 3-34 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Algemene bespreking
3-115
p. 36-40 3-115 p. 36-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Aanbrengen van opschriften op de openbare weg - Administratieve en strafsancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-432) (3-431)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Politieke partijen komen in aanmerking voor overheidsfinanciering op voorwaarde dat ze een rechtstreeks verkozen parlementslid hebben in ťťn kamer) (3-516)      
  Algemene bespreking
3-94
p. 25-28 3-94 p. 25-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Ongehoorzaamheden omschreven in Titel X van Boek II van het Strafwetboek en in de besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg : uit het strafrecht halen en overbrengen naar de gemeentelijke reglementen ; administratieve sancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-431) (3-432)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
3-462/1
p. 1-5 3-462/1 p. 1-5 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 en tot wijziging van artikel 78 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Berechting van burgers door militaire rechtbanken in oorlogstijd - Misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat) (3-883)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
3-883/1
p. 1-3 3-883/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Afschaffing van het Centrum) (3-379)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Uitdrukkelijk racistisch karakter) - Verwerping
3-28
p. 32-34 3-28 p. 32-34 (PDF)
  3-28
p. 61 3-28 p. 61 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (teneinde de mening te kennen van de senioren inzake materies waarvoor de federale overheid bevoegd is namelijk de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de mobiliteit) (3-1641)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Verreycken
3-165
p. 42-43 3-165 p. 42-43 (PDF)
  3-165
p. 71 3-165 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling (Rwandese drama - Ondervraging van hofmedewerkers) (3-341)      
  Voorstel van de heren Ceder en Verreycken
3-341/1
p. 1-3 3-341/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Amendement nr 3 van de heren Verreycken en Creyelman
3-74/2
p. 2 3-74/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (3-563)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-563/1
p. 1-3 3-563/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (Bevoegdheid van de minister van Justitie een naamsverandering toe te staan - Beroepsmogelijkheid bij afwijzing) (3-1102)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-1102/1
p. 1-2 3-1102/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (EU-burgers op Belgische kandidatenlijsten : incoherenties in de wet) (3-513)      
  Amendement nr 3 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-513/5
p. 1 3-513/5 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-44
p. 53-55 3-44 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 mei 1892 "sur l'hypnotisme", tot vaststelling van de Nederlandse tekst van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 377ter in het Strafwetboek (Strafverzwaring - "Suggestie") (3-918)      
  Voorstel van de heer Verreycken
3-918/1
p. 1-5 3-918/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten (3-658)      
  Voorstel van de heer Buysse c.s.
3-658/1
p. 1-8 3-658/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen, teneinde van 11 juli, 27 september en 15 november wettelijke feestdagen te maken (Wijziging wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en uitvoeringsbesluit van 18 april 1974) (3-783)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
3-783/1
p. 1-4 3-783/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999