Nieuwsbrief Senaat nr. 7

2 oktober 2012

Hier gratis abonneren op de Nieuwsbrief

             
     
     

website

FAQ

contact

Jongeren meer dan ooit welkom !

Jongeren helpen ontwikkelen tot kritische en geëngageerde volwassenen, die op een constructieve manier en met respect voor democratische waarden aan het maatschappelijke leven deelnemen : dag in dag uit werkt de Senaat hieraan mee.

Jongeren thuis in Paleis van de Natie

Het Federale Parlement bezoeken: interessant en gratis !

Van maandag tot zaterdag, het hele jaar door, bezoeken jaarlijks 25.000 jongeren gratis de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. Een standaardbezoek duurt ongeveer 90 minuten. Eerst kijkt u naar de film over de werking van het parlement, dan volgt een rondleiding door beide assemblees. De gidsen passen de rondleidingen aan de leeftijd en belangstelling van de groep aan. Wanneer gewenst en mogelijk ontmoet u een senator of speelt u een kort rollenspel in een commissiezaal. Boeken kan via deze link, telefonisch of per mail: Léon Tombal, Protocoldienst, 02/501.73.55 - lt@senate.be.

Komt u met uw jongerengroep op bezoek ? Vanaf dit nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een digitale foto van uw groep.

Democracity en Reporters voor de democratie

Jongeren kunnen in klasverband deelnemen aan de projecten Democracity en Reporters voor de Democratie, georganiseerd door de educatieve dienst van het BELvue museum met de steun van de Koning Boudewijn Stichting. Daarna volgt een levensechte ervaring in het Federale Parlement zelf.

Jongeren (2 laatste jaren basisonderwijs en alle jaren van het secundair) leren tijdens de voormiddag de spelregels van de democratie tijdens het inleefspel Democracity in het BELvue museum.

Na de middag ontdekken ze hoe het er in het echt aan toegaat in het Federale Parlement: het werk van parlementsleden, de rol van de Senaat en de Kamer…

De jonge Reporters voor de democratie (10-12 jaar en 16-18 jaar) bereiden 's ochtends in het BELvue museum een nieuwsreportage voor over de werking van het parlement. Nadien realiseren ze hun reportage in het parlement zelf, inclusief een interview van een parlementslid.

Contact: Léon Tombal (02/501.73.55 - lt@senate.be).


In de huid van een parlementslid

Place aux enfants : 20 oktober 2012

Franstalige kinderen (tussen 8 en 12 jaar) uit Brusselse gemeenten ontdekken via Place aux Enfants de wereld van de volwassenen. Na een korte rondleiding en uitleg over de werking van de democratie, gaan ze zelf aan de slag. In dialoog met senatoren formuleren ze wetsvoorstellen over onderwerpen uit hun leefwereld.

Voor meer informatie over de inschrijvingen, bel of mail naar Léon Tombal (lt@senate.be - 02/501 73 55).

Jeugd Parlement Jeunesse: 12 tot 15 februari 2013

Tijdens de krokusvakantie herbergt de Senaat het Jeugd Parlement Jeunesse. Een 100-tal jongeren (18-25 jaar) uit heel België logeren een week in een Brusselse jeugdherberg. Overdag ontpoppen ze zich tot rasechte politici die na geanimeerde debatten tussen senatoren en ministers wetten aannemen over brandend actuele onderwerpen. Andere jongeren spelen de rol van journalist of tolk.

Contact: Léon Tombal (02/501.73.55 - lt@senate.be).

Kras: een heus Scholierenparlement: 3 mei 2013

Een schooljaar lang nemen scholieren (derde graad secundair onderwijs) uit het Nederlandstalig onderwijs en uit een Franstalige school uit Brussel tijdens hun vrije tijd in eigen streek deel aan een groot rollenspel over een bepaald thema, georganiseerd door Globelink vzw. Dit schooljaar gaat het over Kinderrechten. De apotheose van het werkjaar is de overkoepelende slotzitting in Brussel. Ook in het halfrond van de Senaat worden, na een dag noeste arbeid in commissies, uiteindelijk resoluties aangenomen.

Contact: Léon Tombal (02/501.73.55 - lt@senate.be).


Jongeren en herinnering

Herdenkingsdagen: 11 november 2012 - 8 mei 2013

Vooraf ingeschreven kinderen en jongeren nemen deel aan de plechtigheid bij het Graf van de Onbekende Soldaat. Na de lunch volgt in het halfrond een reflectiemoment over oorlog, bezetting, vrede, vrijheid en democratie.

Voor meer informatie over de inschrijvingen, bel of mail naar Léon Tombal (lt@senate.be - 02/501 73 55).


Nationale feestdag

Op 21 juli barstte het Paleis der Natie uit zijn voegen. Zo'n 5.000 mensen bezochten tijdens een open dag het Federale Parlement. Ze ontdekten er de dagelijkse werkomgeving van de senatoren en volksvertegenwoordigers.

Kinderen werden in de Senaat uitgedaagd met een kwis. Ze kregen een kleine attentie en een diploma van Senatoloog als beloning voor hun inspanningen. Jongeren onder de 18 jaar, die nog geen stemrecht hebben, konden al hun mening te kennen geven door zelf een wetsvoorstel neer te leggen.

 

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?