Pierre Jonckheer - Ecolo
 
Eresenator
 
Geboren te Namen op 10 mei 1951

Licentie en master in de economische wetenschappen (UCL)

Gastlector (UCL-Fopes)
Gewezen directeur van het Observatoire social européen

1991-1995 : provinciaal senator voor Brabant
1991-1999 : voorzitter van de Ecolo-fractie (Senaat)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999-2009 : lid van het Europees Parlement
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-16/2/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
18/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
28/4/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
23/1/1997-29/4/1997 Lid met raadgevende stem Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid met raadgevende stem Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
1/11/1999-19/7/2004 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
8/2/2000-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
20/10/2004-6/6/2009 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement