Rik Torfs - CD&V
 
Geboren te Turnhout op 16 oktober 1956

Doctor in het kerkelijk recht (KULeuven)
Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in het notariaat (KULeuven)

Gewoon hoogleraar (KULeuven)
Gastdocent (Universiteit van Stellenbosch - Zuid Afrika - en universiteiten van Parijs en Straatsburg - Frankrijk)

2010-2013 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
13 oktober - 6 december 2011 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat)

Heeft in de Senaat 7 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-11/10/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-23/12/2010 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-25/3/2013 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-23/12/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-25/3/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-23/12/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
23/12/2010-10/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
23/12/2010-10/1/2013 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/1/2011-20/10/2011 Voorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/2/2011-25/3/2013 Lid Werkgroep "Erfrecht"
18/4/2012-25/3/2013 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
10/1/2013-25/3/2013 Lid Commissie voor de Justitie
10/1/2013-25/3/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden