Els Van Hoof - CD&V
 
  website: www.elsvanhoof.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Leuven op 7 maart 1969

Licentiate in de politieke en sociale wetenschappen (KULeuven)
Specialisatie in Europese overheidsadministratie (KULeuven London School of Economics and Political Sciences)
Gediplomeerde in Europese studies, specialisatie in Europese recht (Université Robert Schuman - Straatsburg )

Gewezen kabinetsadviseur
Gewezen projectverantwoordelijke voor Latijns-Amerika (NGO Wereldsolidariteit)

1998-2003 : arrondissementeel voorzitster van de CD&V-Werkgroep Vrouw en Maatschappij
2000-2006 : provincieraadslid (Vlaams-Brabant)
Sinds 2003 : algemeen voorzitster van de CD&V-Werkgroep Vrouw en Maatschappij
Sinds 2004 : gemeenteraadslid (Leuven)
2008-2015 : schepen (Leuven)
22 maart - 29 december 2008 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2009-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2013-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2 januari 2019 : schepen (Leuven)

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/4/2008-29/12/2008 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/4/2008-29/12/2008 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/4/2008-29/12/2008 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/4/2008-29/12/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/4/2008-29/12/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/4/2008-29/12/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
3/11/2008-29/12/2008 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
3/11/2008-29/12/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/11/2008-29/12/2008 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
11/12/2008-29/12/2008 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
8/10/2009-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
8/10/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
8/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/10/2009-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
11/2/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
3/4/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
3/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
3/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
3/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
3/4/2013-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
21/5/2013-28/4/2014 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
19/9/2019- Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer