Helga Stevens - N-VA
 
Geboren te Sint-Truiden op 9 augustus 1968

Licentiate in de rechten (KULeuven)
Master of laws (University of California - Berkeley - USA)

Advocate

Sinds 1998 : bestuurslid van de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties vzw
Sinds 2004 : lid van het arrondissementeel bestuur Gent-Eeklo van de N-VA
Sinds 2004 : lid van het afdelingsbestuur Gent van de N-VA
2004-2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2005 : lid van het nationaal partijbestuur van de N-VA
2005-2007 : voorzitster van de European Union of the Deaf
2007-2014 : gemeenteraadslid (Gent)
Sinds 2007 : bestuurslid van het Havenbedrijf Gent
Sinds 2007 : bestuurslid van het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
2007-2014 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2010-2011 : ondervoorzitster van de Senaat
Sinds 1 juli 2014 : lid van het Europees Parlement

Officier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-14/10/2008 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-14/10/2008 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-14/10/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-14/10/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-14/10/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/10/2007-14/10/2008 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-7/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-7/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-13/10/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
21/9/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
31/1/2013-7/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7/2/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
27/11/2014-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement