Jean-Marie Cheffert - MR
 
Geboren te Leignon op 29 juli 1958

Licentiaat in de rechten (UCL)

Advocaat

Sinds 1983 : gemeenteraadslid (Ciney)
1987-1994 en 2000-2004 : provincieraadslid (Namen)
1989-1994 : schepen (Ciney)
1991-1994 en 2000-2004 : ondervoorzitter van de provincieraad
1995-2006 en 2012-2018 : burgemeester (Ciney)
2004-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
Sinds 2012 : provincieraadslid (Namen)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
5/10/2004-2/5/2007 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
5/10/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
5/10/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
5/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
5/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
5/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
5/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging