Fatma Pehlivan - sp.a
 
Eresenator
 
Geboren te Sagmalcilar (Turkije) op 1 september 1957

Regentes (snit en naad)

Gewezen lerares

1993-1999 : ondervoorzitster en sinds 1999 : voorzitster van het Intercultureel Centrum voor Migranten (ICCM)
1994-1998 : voorzitster van de Federatie van Turkse Vooruitstrevende Verenigingen
Sinds 1998 : lid van de Raad van het Migrantenforum bij de Europese Unie
2001-2003 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

2007-2018 : gemeenteraadslid (Gent)
2007-2009 : schepen (Gent)
2009-2014 : lid van het Vlaams Parlement
2009-2010 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2011-2014 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Officier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/2/2001-9/10/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
1/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/2/2001-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
29/3/2001-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
17/7/2003-2/5/2007 Voorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-17/12/2004 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-10/9/2004 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-10/9/2004 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
5/2/2004-3/10/2005 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
10/9/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
29/9/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
29/9/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
10/1/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/1/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
16/1/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
26/11/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer