FranÁois Bellot - MR
 
Geboren te Jemelle op 8 februari 1954

Burgerlijk ingenieur (ULg)
Ingenieur in het bedrijfsleven (UCL)
Licentiaat in de politieke wetenschappen (UCL)
Gediplomeerde van de École Nationale d'Administration (ENA - Parijs)

Directeur van de diensten voor onderzoek en ontwikkeling van het vervoer - Waals Gewest (met politiek verlof)

1982-1988 : lid van het OCMW (Rochefort)
Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Rochefort)
18 januari - 13 september 1998 : schepen (Rochefort)
1995-1998 en 2001-2018 : burgemeester (Rochefort)
1995-1998 : provincieraadslid (Namen)
1998-2000 : bestendig afgevaardigde (Namen)
2000-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2009 : voorzitter van de vereniging van gemeenten van Pays de Famenne
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2011 : voorzitter van de MR-fractie (Senaat)
2014-2016, 26 mei - 26 juni 2019 en sinds 1 oktober 2020 : lid van het Waals Parlement
2014-2016, 18 juni - 27 juni 2019 en sinds 7 oktober 2020 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2016-2020 : minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Sinds 2 september 2021 : eerste ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap

Grootofficier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (10 februari 2008)
Commandeur in de orde van Leopold II (29 april 2004)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
11/12/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-23/12/2011 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-23/12/2011 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
12/10/2010-28/4/2014 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
14/12/2010-28/4/2014 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat