Yves Leterme - CD&V
 
Doctor honoris causa in de rechten (Seoul National University)
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Wervik op 6 oktober 1960

Licentiaat in de rechten (UGent)
Licentiaat in de bestuurswetenschappen (UGent)
Kandidaat in de politieke wetenschappen (UGent)
Gediplomeerde van het Internationaal Studiecentrum voor het Federalisme (Nice - Frankrijk)

Gewezen adjunct-auditeur bij het Rekenhof
Gewezen administrateur bij het Europees Parlement

1985 : parlementair medewerker
1986 : kabinetsmedewerker (gemeenschapsminister)
1991-1992 : nationaal secretaris van de CVP
Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Ieper)
1995-2001 : schepen (Ieper)
Sinds 1997 : lid van het directiecomité van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (GOM - West-Vlaanderen)
1997-2004 : lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
2001-2003 : voorzitter van de CD&V-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2003-2004 : algemeen voorzitter van de CD&V
Juni - juli 2004 : lid van de Vlaamse Raad
2004-2007 : minister-president en minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid (Vlaamse regering)
10 juni - 21 december 2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2008 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2008 : vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
20 maart - 30 december 2008 en 2009-2011 : eerste minister
2008-2009 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
17 juli - 25 november 2009 : minister van Buitenlandse Zaken
2010-2011 : lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Sinds 7 december 2011 : minister van Staat
Sinds 2011 : adjunct-secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/1997-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
16/7/1999-3/7/2001 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
7/10/1999-3/7/2001 Tweede ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
19/1/2001-17/1/2002 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Kamer
25/1/2001-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-21/12/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-21/12/2007 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-21/12/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-21/12/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-21/12/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
22/1/2009-17/7/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
5/3/2009-17/7/2009 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"