Paul De Grauwe - VLD
 
Doctor honoris causa
 
Eresenator
 
Geboren te Ukkel op 18 juli 1946

Licentiaat in de economische wetenschappen (KULeuven)
Ph. D. in Economics (John Hopkins University - Washington DC - USA)

Buitengewoon hoogleraar (KULeuven)

1973-1974 : economist (Internationaal Muntfonds - IMF)
1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 1999 : doctor honoris causa (University of St.-Gallen - Zwitserland)
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/5/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
30/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
15/7/1999-16/11/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-24/1/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-4/10/2001 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
20/1/2000-18/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
16/2/2000-7/11/2000 Voorzitter Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
16/2/2000-7/11/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
18/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
24/1/2001-4/10/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
4/10/2001-22/11/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
4/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
22/11/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden