Martine Dardenne - Ecolo
 
Eresenator
 
Geboren te Aarlen op 12 maart 1946

Licentiate in de Romaanse filologie (ULg)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (ULg)

Gewezen lerares

1986-1989 : federaal secretaris en woordvoerster van Écolo
1989-1991 : gecoöpteerd senator
1991-1995 : provinciaal senator voor Luik
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (4 oktober 2000)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-16/2/1994 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
8/10/1996-17/12/1998 Lid zonder stemrecht Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België
14/7/1999-31/1/2002 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
16/7/1999-12/10/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
12/10/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer