Rik Daems - Open Vld
Gecoöpteerd senator
 
Fractievoorzitter
Ereconsul van Togo
 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (voorzitter van de Belgische delegatie)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 73 28
Privé Burgemeesterstraat 51
3000 Leuven
tel.: 0477 19 19 19
e-mail: [email protected]
Geboren te Aarschot op 18 augustus 1959

Handelsingenieur (VUB - Solvay Business School)
Master in industrial location and development (VUB)

Wijnbouwer
Gewezen expert (UNO)

1985-1987 : kabinetsattaché (minister voor Middenstand)
1987-1999 en 2003-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1988-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1989-1998 : gemeenteraadslid (Aarschot)
1989-1994 : burgemeester (Aarschot)
1999-2001 : minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2001-2003 : minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2001-2006 en sinds 2013 : gemeenteraadslid (Leuven)
2003-2006 : voorzitter van de VLD-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2007-2010 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2012 : gemeenteraadslid (Herent)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Januari - mei 2019 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Senaat)
Sinds 12 juli 2019 : gecoöpteerd senator
Sinds 18 juli 2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2020-2022 : voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 21 augustus 2020 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Senaat)

Grootkruis in de orde van Leopold II (21 mei 2014)
Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)

Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
7/11/1996-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
20/7/2010-8/11/2012 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-8/11/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-10/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
12/10/2010-24/3/2011 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
31/3/2011-17/1/2013 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
22/6/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
13/3/2012-5/3/2013 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
8/11/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
5/6/2013-28/4/2014 Rapporteur Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/12/2014-11/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
11/1/2019-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
11/1/2019-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
11/1/2019-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
11/1/2019-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-16/10/2019 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
16/10/2019- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/10/2019-23/10/2020 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/10/2020- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/12/2020- Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat
2/10/2023- Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden