Pierre Chevalier - VLD
 
Geboren te Brugge op 8 oktober 1952

Licentiaat in de rechten (UGent)
Licentiaat in de criminologie (UGent)

Bestuurder van vennootschappen

1983-1994 en 2001-2012 : gemeenteraadslid (Brugge)
1985-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Mei - oktober 1988 : voorzitter van de SP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1988-1989 : staatssecretaris voor Onderwijs
1989-1990 : staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid
1990-1992 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 1998 : bestuurder van het Westvlaams Liberaal Ziekenfonds
1999-2000 : staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2002-2003 : plaatsvervangend regeringsvertegenwoordiger in de Europese Conventie
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2003-2004 : persoonlijk vertegenwoordiger van de eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Intergouvernementele Conferentie
2006 : speciaal gezant voor het Belgische Voorzitterschap van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE)
2007-2008 : speciaal gezant van de Belgische regering bij de VN-Veiligheidsraad

Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
30/6/1995-7/11/1996 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
30/11/2000-15/10/2002 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
15/10/2002-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
17/7/2003-27/1/2005 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-17/1/2006 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-4/5/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/4/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
27/1/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/1/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie