Guy Moens - sp.a
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Tienen op 29 maart 1938

Licentiaat in de Germaanse filologie (KULeuven)
Doctor in de letteren en de wijsbegeerte (Germaanse filologie) (Centrale Examencommissie)

Gewezen leraar
Gewezen provinciaal ziekenfondssecretaris

1975-1991 : lid van de raad van bestuur van de Vereniging Wetenschappelijk Onderwijs (Economische Hogeschool)
1977-1979 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Openbaar Ambt)
1979-1980 : adjunct-kabinetschef (vice-eerste minister en minister van Begroting)
1981-1987 : lid van de raad van bestuur van de Kempense Steenkolenmijnen (Houthalen)
1984-1991 : voorzitter van het Postuniversitair Centrum Limburg
1985-1995 : senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik
1985-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1989-2006 : gemeenteraadslid (Tongeren)
1995-2003 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : ondervoorzitter van de Senaat
1999-2001 : voorzitter van het College van quaestoren van de Senaat
2001-2003 : quaestor van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-27/10/1992 Tweede ondervoorzitter Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-27/10/1992 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
7/12/1994-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
27/6/1995-25/1/1996 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-14/3/1996 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Tweede ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
25/1/1996-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
14/3/1996-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-18/5/2000 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-18/7/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
16/2/2000-7/11/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
18/5/2000-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
11/10/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
9/10/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie