Jan Lenssens - CVP
 
Ere-ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
13/3/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
8/12/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
9/12/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
1/7/1996-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer