Jacques Lefèvre - PSC
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-10/11/1994 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-10/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
10/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
13/10/1998-14/10/1998 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/10/1998-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/10/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
14/10/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer