Edgard Hismans - PS
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-15/7/1994 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-15/7/1994 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-15/7/1994 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-15/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-15/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-15/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-15/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-15/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu