Roger Henneuse - PS
 
Eresenator
 
Emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof
 
Ereburgemeester
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-22/1/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-22/1/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-22/1/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-22/1/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-22/1/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-22/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-22/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-22/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-22/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
2/7/1992-22/1/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-22/1/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
29/3/1994-22/1/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
29/3/1994-22/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie