Robert Garcia - SP
 
Eresecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
24/3/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
7/6/1994-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935