Germain Dufour - Ecolo
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-10/11/1992 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
10/11/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur