Ludo Dierickx - Agalev
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-14/10/1992 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-31/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
14/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/10/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel